Verdalselva

Regler for sesongen 2018

Fiskesesongen 2018:
Sesong fra utløp til Granfossen: 1. juni - 15. august
Sesong ovenfor Granfoss: 1. juni - 30. august.
Totalkvote: 320 laks laks hvorav 280 nedenfor Granfossen og 40 ovenfor Granfossen.
Personlig sesongkvote: 3 laks hvorav bare 1 kan være over 80 cm.
Hofiskfredning fra og med 1. august.
Sjøørret er fredet.
Ellers er regelsettet mer eller mindre som i fjor.
Sesonglengde og totalkvoter er bestemt av sentrale myndigheter, etter søknad fra Felles forvaltningen for Verdalsvassdraget. Andre regler er bestemt i årsmøtet til Fellesforvaltningen, eller er en del av sentrale bestemmelser angående fiske etter anadrom laksefisk . Vjff har prøvd å påvirke så godt vi kan, men har altså ingen myndighet i forhold til reglene som er satt. Viktig at alle setter seg godt inn i og forholder seg til reglene.
Kun 3 mnd igjen å vente nå!
Skitt fiske, og velkommen til Verdalselva sesongen 2018.
Med forbehold om feil og evt. endringert før fiskestart.


Verdalslaksens Venner

Styret i Fellesforvaltninga bestemte på styremøte 5 februar å opprette en støttekonto for Verdalslaksen. Dette er en frivillig ordning for venner av Verdalsvassdraget som bruker elva i sitt fiske eller som rekreasjon. Navnet på kontoen ble «Verdalslaksens venner», og tanken bak denne kontoen er at fiskere og andre støttespillere kan gi noen kroner i støtte for gode tiltak i vassdraget. Dette for å bedre oppvekst og gyteforhold i vassdraget og sidevassdragene. Det kan også være tiltak for å få opp fiskeinteressen for ungdom og barn.

Vippsnummeret er 508357

Kom, bli med og støtt Verdalselva :-)

Utfordre gjerne din fiskekompis :-)Webkamera Østnes, VukuHusk at du kan laste ned laksebørsen som en app på din android telefon eller iphone. Søk etter laksebørsen på appstore eller google play 

Regler 2018


Kommer snart...


Kjøp fiskeravgiften på nett