Verdalselva

Statusrapport pr 02.08 KL 10:00

Pr 1 august ved midnatt hadde vi 15 lakser igjen på årskvoten nedenfor Granfossen. 

Nå pr 02.08 kl 10 er det 12 lakser igjen som kan avlives før elva stenger. Vi oppfordrer til å kjøre C/R når mulig. 

Det slik at vi kan få lengre sesong og ikke minst at vi har mulighet til å overvåke elva ved å ha fiskere på plass så lenge som mulig. (Overvåkning oppdrett, redd skin disease, skadet laks) 

Når nr 15 er tatt opp stenges elva nedefor granfossen umiddelbart. Det vil bli annonsert på facebook og hjemmesiden. Vi anbefaler å følge med på børsen slik at dere selv har kontroll på antall fisk som gjenstår. Husk at hunnfisken er fredet! 

Under legges ut bilder av børsen dag for dag


Laksefiske i Øvre Helgåa

Ovenfor Granfossen finner du 2 mil lakseførende vassdrag og du trenger kun ett fiskekort.

Mer info her


Endring av fiskeregler

19.07.2020 12:30

Endring av fiskeregler etter evalueringsmøter i Helgåa elveierlag og Verdalselva Fellesforvaltning, og innspill fra VJFF og fiskere.

Etter flere innspill har Helgåa elveierlag og Verdalselva fellesforvaltning den 18.07.2020 hatt flere møter for å diskutere muligheter for endringer av nåværende regler fattet den 11.07.2020 og videreført med endring den 17.07.2020

Det er ingen enkel oppgave og tilfredsstille alle ønsker som kommer inn, men vi føler i fellesskap at vi har kommet til en god løsning for resten av denne sesongen.

Vi har i fellesskap og i samråd med VJFF elveutvalget kommet frem til følgende løsning som vil gjelde fra og med nå og til sesongslutt. (VJFF er ikke enig i CR og at ikke alle som egentlig har 1 laks igjen på kvoten ikke får fiske).

Helgåa elveierlag og Verdalselva Fellesforvaltnings styrene har ikke kunne tatt hensyn til alle ønsker.

Fra Norske Lakseelver:

«I vassdrag hvor laksestammen er truet, men hvor sjøørretstammen er tallrik, pålegger fiskereglene gjenutsetting av villaks, mens sjøørret kan beholdes - eller omvendt. Fisk som har åpenbare kjennetegn på at de er rømt oppdrettsfisk er alltid uønsket i vassdrag, og skal avlives uansett. Hovedmålet med gjenutsetting er å unngå beskatning av spesielt sårbare eller verdifulle individer, for derigjennom å gjøre bestandene mer robuste.»

Det står igjen 25 lakser på kvoten nedenfor Granfossen, av disse flyttes 10 opp ovenfor Granfossen slik at det blir en større makskvote der oppe fra nå. Totalt 30 laks kvote ovenfor Granfossen.

Helgåa elveierlag har den 18.07.2020 vedtatt å åpne for fiskekortsalg ovenfor Granfossen for de som ikke har fylt kvoten og eventuelt nye fiskere i Verdalsvassdraget. (Se forklaring på kvoter og hvem som får fortsette å fiske litt lengre ned i dokumentet) Fiskeregler blir som nedenfor Granfossen

Kvoter:

Grunneiere 2 lakser

Andre 1 laks

Kortpriser:

-Døgnkort kr 500,-

-Ukeskort kr 2000,-

-Junior opp til 18 år halv pris

Når det er avlivet 30 laks vil fisket i Øvre Helgåa bli avsluttet for sesongen.

Styret i Helgåa Elveeierlag

Ellers for fisket nedenfor Granfossen:

Etter møtene i dag da det ble besluttet å flytte 10 laks av de 25 som var igjen på kvoten nedenfor, er det da 15 laks igjen for resten av sesongen.

Gjeldende regler fra 17.07.2020 gjelder videre.

Fang og slipp i juli gjelder nedenfor Granfossen.

Hvis laks må tas opp skal den innleveres til Fellesforvaltninga.

Fra 1 august kan 15 lakser tas opp, men det henstilles til å tenke på de som ikke har fått laks, så har du fått laks bør du sette ut slik at andre også kan få en laks.

Når det er avlivet 15 laks nedenfor Granfossen i august avsluttes sesongen i nedre del av vassdraget, hvis det står igjen fisk på totalkvoten den 15. august blir den ført over til kvoten ovenfor Granfossen som avslutter sesongen 31. august.

Hvem kan fiske og ikke fiske etter dagens møter?

Kvoten på 1 laks gjelder for hele vassdraget, det er ingen ny kvote ovenfor Granfossen.

Og det gjelder fisk tatt opp, fisk gjenutsatt tidligere i sesongen teller ikke på kvoten.

FÅR FISKE:

De som har tatt 1 stor og 1 liten får fiske etter 1 laks

De som har tatt 1 liten får fiske etter 1 laks

De som har tatt 1 stor får fiske etter 1 laks

FÅR IKKE FISKE MER DENNE SESONGEN:

De som har tatt 2 store er ferdige i Verdalsvassdraget for i år

De som har tatt 2 store og 1 liten er ferdige i Verdalsvassdraget for i år

De som har tatt 2 små og 1 stor er ferdige i Verdalsvassdraget for i år

Hulaks er fredet og skal settes tilbake, hvis hulaks tas opp skal den leveres inn til Fellesforvaltninga.

Gytefarget laks og sjøørrett skal også settes tilbake, hvis det må tas opp slik fisk skal den også leveres inn til Fellesforvaltninga

NÅR SKAL FISK TAS OPP?

FISK SOM ER SKADD AV FISKEREDSKAP OG BLØR SKAL TAS OPP

ANNEN SKADD FISK ELLER SYK FISK SKAL TAS OPP

ALL SLIK FISK SKAL INNLEVERES TIL FELLESFORVALTNINGA

Med vennlig hilsen

Helgåa Elveierlag og Verdalselva FellesforvaltningElva åpner igjen

Gjenåpning av fiske fredag 17 juli kl 18 00 

Publisert 17.07.2020 12:50

Verdalselva Fellesforvaltnings styre har gått gjennom laksebørsen og funnet dobbelt, trippel og flere gangs registreringer av samme fisk. 

Dette har skjedd pga. av problemer med appen som ble omgjort av laksebørsen før sesongstarten nå i år. 

I tillegg er det innlevert fisk med store skader og/eller tegn på sykdom, samt oppdrettsfisk. De fiskene ble tidlig vedtatt innlevert og skal ikke regnes på kvoten. Totalt har vi kommet frem til at det er igjen 26 laks igjen på kvoten. 

Det er registrert 301 laks opptatt, så 25 laks kan fiskes i resten av sesongen. Styret har enstemmig vedtatt gjenåpning av fiske fredag 17 juli kl 18 00. Vi presiserer at dette er fiske nedenfor Granfossen. 

Les mer her (publisert 17.07.2020)


30.06.2020

Laksetrappen er åpnet i Granfossen

Nå er laksetrappen i Granfossen åpen og telleren er i gang.  


Syk villfisk


Webkamera Østnes, Vuku


Fangstrapport


Husk at all fisk skal registreres. Reglene finner du her

Husk at du kan laste ned laksebørsen som en app på din android telefon eller iphone. Søk etter laksebørsen på appstore eller google play   

Har du problemer med å registrere fisk så kontakt oss.  Bruk kontaktskjema eller sms med info til (+47) 950 75 741 eller (+47) 918 16 649


Se laksen passere

Her kan du se video av laksen passere laksetrappa i Granfossen. Det er ikke livestream men ett system som gjør opptak når det passerer fisk opp forbi Granfossen.  På linken under velger du granfossen. Så velg klipp og trykk LAST. 

https://kart.skynordic.no/ 


Kjøp fiskeravgiften på nett