Verdalselva


Overvåkningsfiske i Verdalselva


26.09.2020

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ved Vegard Ambjørndalen har fått fisketillatelse til å utføre  overvåkningsfiske I Verdalselva og i 34 andre vassdrag i Trøndelag. Dette er pga betydelig mengde rømt fisk fra flere oppdrettsmærder. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk, § 13 og gjelder fra 15 september til 15.november.

Overvåking av innslaget av rømt oppdrettsfisk i elvene om høsten gir viktig informasjon om innslaget av rømt fisk i gytebestandene. Undersøkelser av andel rømt oppdrettslaks er svært viktige for å sikre våre fremtidige bestander av villaks og vil bli benyttet av Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks.

Den formelle tillatelsen til å gjennomføre prøvefisket har blitt gitt av Miljødirektoratet. NINA står ansvarlig for undersøkelsen, men det er lokale kontaktpersoner/organisasjoner som koordinerer høstfisket i hver elv.

I de neste dagene/ukene vil det være fiskere som driver med overvåkningsfiske i Verdalselva. Dette vil skje i strekningen fra Grunnfoss og ned til utløpet.

Kontaktpersoner for Verdalselva er:

John Olav Oldren, Verdalselva Fellesforvaltning

950 75 741

John Olav Larsen, Verdal JFF

91765298.Syk villfisk


Webkamera Østnes, Vuku


Fangstrapport


Husk at all fisk skal registreres. Reglene finner du her

Husk at du kan laste ned laksebørsen som en app på din android telefon eller iphone. Søk etter laksebørsen på appstore eller google play   

Har du problemer med å registrere fisk så kontakt oss.  Bruk kontaktskjema eller sms med info til (+47) 950 75 741 eller (+47) 918 16 649


Se laksen passere

Her kan du se video av laksen passere laksetrappa i Granfossen. Det er ikke livestream men ett system som gjør opptak når det passerer fisk opp forbi Granfossen.  På linken under velger du granfossen. Så velg klipp og trykk LAST. 

https://kart.skynordic.no/ 


Kjøp fiskeravgiften på nett