Desinfisering

DESINFISERING

Før sesongstart, og når fiskeutstyret er brukt i et annet vassdrag, skal desinfisering av alt utstyret utføres før fisket starter. Desinfiseringsbevis skal fremvises sammen med fiskekort ved forespørsel fra andre fiskere eller fiskeoppsyn. Fiskekortet er ikke gyldig uten desinfiseringsbevis.

Vuku Bilsenter
Austnes Camping
Stiklestad Camping
VJFF Landfald
Ellers så kan du desinfisere hos flere grunneiere.

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter, kanoer, kajakker og lignende som er brukt i andre vassdrag skal desinfiseres før bruk i nytt vassdrag rundt Trondheimsfjorden. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene.

Kanoer, kajakker og lignende som er brukt i sjøen, eller annet vassdrag SKAL desinfiseres før bruk i Verdalsvassdraget.

Brudd på bestemmelsene kan føre til gebyr ihht. gjeldende fiskeregler for vassdraget.

Se video om hvordan du desinfisererStyret i Verdalsvassdragets fellesforvaltning.