Fiskekort

Du må ha gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift sammen med desinfiseringsbevis når du fisker.

Her kan du lese reglene for 2017

Her får du desinfisert

Her betaler du fisketrygdavgiften

Fiskekortpriser 2017 VJFF

Sesongkort alle soner: Kr. 2400,-Sesongkort alle soner for medlemmer VJFF: kr. 1700,-Sesongkort alle soner uførepensjonister og alderspensjonister fra og med 67 år: kr. 1200,-Sesongkort alle soner medlemmer VJFF ungdom fom 16 år tom 23 år: kr. 350,-Døgnkort alle soner: kr. 400,-Døgnkort alle soner for medlemmer VJFF: kr. 300,
Du kan kjøpe fiskekort på internett via nettsiden til Inatur. Adressen hit er:www.inatur.noDet selges også fiskekort ved Vuku Bilsenter, Vuku gatekjøkken, Nava sportsforretning og Stiklestad Camping.