Midtveisevalueringen

Midtveisevaluering 2021

Verdalselva Fellesforvaltning har gjennomført midtsesongevaluering som planlagt.

Det ser ut som det er noe seint innsig denne sesongen, og når vi da setter inn fangstene i beregningstabellen kommer vi til 141% oppnådd måloppnåelse.

For at Verdalsvassdraget skulle få en ekstra totalkvote må vi ha kunne vist til fangster som kom opp til 130% gytebestand. Så målet er nådd for denne sesongens midtsesongevaluering.

Vi får derfor inntil 199 flere laks på totalkvoten, og personlig kvote kan økes fra 3 til 4 lakser.

Så totalkvoten for 2021 økes fra 270 laks til 470 laks for hele vassdraget.

En del av denne kvoten skal fiskes ovenfor Granfossen.

Husk at gytefarget laks skal settes ut igjen.

Dette gjelder fra 09.07.2021

2 lakser over 65 cm og 2 under 65 cm. Det vil si en ekstra laks under 65 cm.

Når 2 over 65 cm er tatt opp er sesongen ferdig.

Hunnlaksfredning fra 15.07.2021. Skadd hunnlaks skal leveres inn til Fellesforvaltninga.

Fellesforvaltninga vil følge med innsiget videre, og følge utviklingen i elva nøye. Hvis innsiget feiler helt kan fisket strammes inn senere i sesongen.

Gytebestandsmålet skal nåes!

Sjøørret er fredet som før, skadd sjøørret skal leveres inn.

Det er i år pukkel laks år, og det meldes om fangster i mange elver.

Pukkellaks går ikke på kvoten, men skal registreres på børsen og ta skjellprøver av de som vanlig villaks. Fellesforvaltninga skal registrere all fangst av pukkel laks, så bilder og skjellprøver leveres inn til Fellesforvaltninga.

Fisken beholder fiskeren.

Fiskereglene før midtsessevalueringa var:

Sesongkvoten for hele vassdraget er 270 avlivet laks. Av disse er 34 laks er forbeholdt elva ovenfor granfossen. Når 236 laks er avlivet nedenfor granfossen stenges fisket i denne delen av elva.

Personlig kvote:

2 laks over 65 cm og 1 laks under 65 cm.

Når to laks over 65cm er avlivet avsluttes fisket for sesongen.

(Ved sesongutvidelse kan fisket fortsette etter 1 laks inntil 65cm)

Det skal gå minst 48timer mellom hver avlivet laks.

Fang og slipp før kvoten er fylt er frivillig. Slippes en laks etter at den er forsvarlig kjørt og ikke skadd kan fiske fortsette. Er fisken skadd, skal den avlives og regnes på̊ kvoten for avlivet fisk. Fisket kan ikke startes før utsatt fisk er sluppet på forsvarlig vis tilbake i elva. Fisker skal registrere all fanget fisk på̊ laksebørsen for Verdalsvassdraget, også̊ fisk som settes ut igjen.

All hunnlaks er fredet etter 15. juli, og skal forsvarlig settes ut igjen. Er fisken skadet skal den avlives og leveres fellesforvaltningen. Innlevert fisk går ikke på den personlige kvoten.

• All avlivet fisk skal det tas skjellprøve av. Disse skjellprøvene skal leveres i utsatte postkasser ved Grunnfossen, Breding fiskevald, Landfald fiskevald (VJFF) eller avkjøringen til Stiklestad camping.

Styret Verdalselva Fellesforvaltning.