Nyheter

VJFF: 

Den 26/5 kl. 19:00 blir det arrangert demokveld med LTS Flyfishing på Hynne valdet i regi av Elveutvalget VJFF !

Velkommen til å teste fluefiske og nytt utstyr! 

Sjekk ut VJFF sin facebookside


Desinfiseringsdag

Fra VJFF sin facebookside

Hei alle lakseentusiaster!
I år, som flere år tidligere har vi lagt opp til en desinfiseringsdag ved Landfaldhytta!
Ta turen mellom kl. 12:00 og 18:00 lørdag 30/5. Da får du desinfisert fiskeutstyr, vadere mm i Virkon S! Dette for å sikre at vi ikke tar med oss smitte inn i Verdalsvassdraget.
50.- for første gangs desinfisering, og utskriving av desinfiseringsbevis som du må ha for at fiske skal være tillatt.
Vi minner også om fisketrygdavgift som må være betalt for å kunne fiske etter laks.
Vi selger fiskekort til samme priser som i fjor, og gir deg ellers informasjon om sesongen. Det blir ikke avholdt ordinært medlemsmøte denne sesongen grunnet pandemien.

Møte opp: Lørdag 30/5 mellom kl. 12:00 og 18:00.
Vi tar Vipps!
Spre gjerne budskapet videre til dine kjente!
Mvh
Elveutvalget VJFF
PS! Vi har budd oss på smittevern både for oss selv og besøkende!12.12.2019

Trekning skjellprøver 2019

Sindre Sandhaug fra Levanger uttrekt på styresmøte tirsdag kveld som vinner av ny LTS Slingshot 3 :)
Verdalselva Fellesforvaltning gratulerer 2019


20/8-2019

Miljødirektoratet stenger Verdalselva.


Fiske avsluttes midtnatt kveld 22 august.

Miljødirektoratet viser til Fylkesmannen i Trøndelags tre enkeltvedtak av 13. august 2019 (vedlagt), hvor det gis tillatelse til å fiske laks og sjøørret utover den forskriftsfestede fisketida (fram til 31. august) i Levangerelva, Steinsdalselva og Verdalselva.

Tillatelsene er gitt med hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven § 13. Etter lakse- og innlandsfiskloven § 13 kan Fylkesmannen gi individuelle tillatelser til bl.a. vitenskapelige undersøkelser og praktiske forsøk.

Selv om det i de aktuelle tillatelsene er knyttet vilkår om at det skal tas skjellprøver av all laks, og at pukkellaks og oppdrettslaks skal avlives, gir tillatelsene navngitte kontaktpersoner i tre forvaltningslag en generell adgang til å fiske laks og sjøørret i de tre vassdragene.

Fiskebestemmelsene for ordinært fiske i vassdrag er nedfelt i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, og er fastsatt av Miljødirektoratet med hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven § 33. Endringer av fiskebestemmelsene skjer gjennom endring av denne forskriften, som også åpner for at Miljødirektoratet kan gi dispensasjon etter forskriften § 5. Det vises i denne sammenheng til at fiskebestemmelsene for både Levangerelva og Verdalsvassdraget ble endret tidligere i år, etter gjennomført offentlig høring. En av endringene var å ikke åpne for sjøørretfiske i Levangerelva pga. av den dårlige bestandsutviklingen for sjøørret.

Ettersom § 13 kun gir hjemmel til å gi tillatelse til bl.a. forskningsfiske, ikke til ordinært fiske etter laks og sjøørret, har Fylkesmannen, etter Miljødirektoratets vurdering, i vedtakene gått utover den myndighet Fylkesmannen har etter lakse- og innlandsfiskloven § 13. Når Fylkesmannen har overskredet grensene for sin materielle kompetanse, foreligger det en feil ved avgjørelsens innhold. Etter Miljødirektoratets vurdering må denne feilen medføre at vedtakene må anses som ugyldige, jf. forvaltningsloven § 41. Etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c) kan et forvaltningsorgan omgjøre sitt eget vedtak dersom vedtaket må anses som ugyldig. Klageinstansen har tilsvarende myndighet, jf. forvaltningsloven § 35 andre ledd.

Vi ber på denne bakgrunn Fylkesmannen om å omgjøre de tre aktuelle vedtakene. Videre ber vi om at dere gir oss en rask tilbakemelding på hvordan dere vil håndtere denne saken videre. Dersom dere ser behov for å ha et møte om saken, er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Trond Flydal

seksjonsleder, juridisk seksjon naturmangfold

Så ut fra dette brevet og anmodning fra fiskeforvalter Anton Rikstad avsluttes fisket ved midnatt i kveld 22 August kl 00 00.

Fisket i øvre del av vassdraget ovenfor Granfossen fortsetter som vanlig ut August måned.

Minner om regelen med all fisk over 80 cm og all hunnfisk som er fredet, og skal settes skånsomt ut igjen.

Det samme gjelder gytefarget fisk og sjøørrett.

Mvh

Styret i Verdalselva Fellesforvaltning


08.08-19

Verdalselva fremdeles stengt, men..

Verdalselva åpner for fiske når Grunnfossen når 20 kubikkmeter. Skulle vannføringen ved Grunnfossen gå under 10kb igjen så stenges elva for fiske igjen øyeblikkelig. Fellesforvaltninga har også søkt om forlengelse av fiske etter 15 August, og vil få svar på søknaden i neste uke. Det blir gitt beskjed når svar foreligger. 

Reglene er frem til 15.08 de samme som før, husk hunnfiskfredning!!

Mvh Styret Verdalselva Fellesforvaltning 


Trekning skjellprøver 2018

06.08.19

Styret i kveld har trukket vinner av fiskestang for innlevering av skjellprøver 2018!
Vinner ble Vegard Woll
Gratulerer så mye med en LTS Nitro 12,6 fot
Mvh
Styret i Verdalselva Fellesforvaltning 


Stengt for fiske

Verdalselva Fellesforvaltning har bestemt at Verdalsvassdraget stenges for fiske fra 26 juli kl 12:00. Det på grunn av liten vannføring og høye tempraturer.

The river closed until further notice. 

Pukkellaks

13.07-19

Da har vi dessverre fått dokumentert pukkellaks i Verdalselva. Den ble tatt på Prestgården i dag 13 juli. Får du en pukkellaks skal den IKKE tilbake til elven. Avliv den og varsle oss i fellesforvaltninga enten via facebook, kontaktskjema på Verdalselva.no eller direkte til John Olav på (+47) 950 75 741. Husk skjellprøver!


VJFF Arrangerer

23.05.19

Tradisjon tro, så arrangerer VJFF en dag med desinfisering av utstyr og salg av fiskekort for årets lakseseong i Verdalselva. Det skjer på Landfald 25 mai kl 11-17. Ta turen innom for klargjøring til sesongen og en sosial lakseprat. Vi serverer Kaffe.Verdalselva fellesforvaltning SA Årsmelding 2018

publisert: april 2019


2018


DUGNAD FOR SJØØRRETBEKKENE 20.august- 27.august 2018

DUGNAD FOR SJØØRRETBEKKENE 20.august- 27.august.
Bli med på elfiske og merking av fisk.
Dugnadshjelp ønskes!
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) starter elfiske og merking av ungfisk i Verdalsbekkene tirsdag 21.8, og holder på til vi blir ferdige. (ca 6-8 dager).

Les mer her 

Granfossen i juni 2018

Oppgangen ved laksetrappa i Granfossen har vært god i Juni. Allerede i juni måned er det blitt registrert 35 lakser som har passert telleren. Det har også gått en del fisk den første uken i juli.

For fiskekort i øvre Helgåa kontakt:

Tore Rønning - 90 10 62 82

Arne Olav Vollan - 918 29 850

Tore Sellægg - 74 07 20 585. August 2018

Verdalselva åpner for fiske igjen når det passerer 10 kubikk i Grunnfossen.
Elva har steget litt i dag og det regner fremdeles så kanskje allerede i morgen kan vi fiske igjen. Vi varsler på facebook og på vår hjemmeside.
Vanlige regler gjelder så videre.

Her er link til vannføring i Grunnfossen.

Reglene for 2018

27.Juli 2018

Verdalselva stenges for fiske inntil elva får en akseptabel vannstand og lavere temperatur. Dette er enstemmig vedtatt i styret ikveld.

Ikrafttredelse midnatt 28.07

The river is closed for fishing until further notice

Her ser du oppdatert vannføring

Innherred: Har du observert syk eller død fisk?

Har du observert syk eller død fisk? Varsle mattilsynet her


Skjellprøver


- All avlivet fisk skal det taes skjellprøve av. Disse skjellprøvene skal leveres i utsatte postkasser ved Grunnfossen, Breding fiskevald og avkjøringen til Stiklestad camping. Det trekkes en LTS fluestang i premie blant alle skjellprøvene som leveres inn ved sesong

Manglende innlevering av skjellprøve kvalifiserer til gebyr på kr 500,-.
- Fisk som ikke kan taes opp, men er for skadd til å settes ut SKAL leveres til Verdalsvassdragets fellesforvaltning. Er man i tvil om fisken vil overleve en gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres før fisket gjenopptas. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder også ved feilbedømmelse av kjønn. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten.
- Slik fisk tilhører Verdalsvassdragets fellesforvaltning.
Brudd på dette kvalifiserer til gebyr på 500 kr
Ved slike tilfeller kontakt: Tor 95121341 John Olav 95075741

2017


Flom 2017

21.06 18:00 - Elva er på vei ned og klarner fort nå. Ved kl 15 under 300 [m³/s]. Halvparten av den høyeste vannføringen i natt. Fiskere var å se ved elva allerede ved lunsjtider.

21.06 07:00: Elven vippet på 600 [m³/s] i natt. Regnbygene har roet seg og elven er mest trolig på vei ned

20.06: Elva har steget raskt i ettermiddag.
Kl 19 ble det registrert over 280 [m³/s]. Elva vil stige mer løpet av natten. 

20.5 kg

20.06.2017 : Laks på 20.5 kg tatt av Erling Jermstad fra Markabygda på Kommunevaldet Holmsenget (VJFF). Vi gratulerer!  Les mer her T-A (krever abbonement)

Nye Regler 2017: 

Forbudt å fiske med mark ovenfor Grunnfossen fra 1 juli når hufiskfredningen trer i kraft. Kun sluk, spinner og flue er da tillatt

- All avlivet fisk skal det taes skjellprøve av. Disse skjellprøvene skal leveres i utsatte postkasser ved Grunnfossen, Breding fiskevald og avkjøringen til Stiklestad camping. Det trekkes en LTS fluestang i premie blant alle skjellprøvene som leveres inn ved sesongslutt.
Manglende innlevering av skjellprøve kvalifiserer til gebyr på kr 500,-.
- Fisk som ikke kan taes opp, men er for skadd til å settes ut SKAL leveres til Verdalsvassdragets fellesforvaltning. Er man i tvil om fisken vil overleve en gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres før fisket gjenopptas. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder også ved feilbedømmelse av kjønn. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten.
- Slik fisk tilhører Verdalsvassdragets fellesforvaltning.
Brudd på dette kvalifiserer til gebyr på 500 kr
Ved slike tilfeller kontakt: Tor 95121341 John Olav 95075741