Pukkellaks

  • Fisken avlives· 
  • Fangsten av pukkellaks i elver rapporteres på laksebørsen
  • Pukkellaks går IKKE på personlig kvote og skal avlives.
  • Kontakt oppsyn eller fellesforvaltningen på melding eller på telefon. 
  • Telefon oppsyn; 482 52 402 eller 918 16 649 
  • Fellesforvaltningen: 95075741 eller 951 21 341 (Melding om natta)
  • Ta skjellprøve av pukkellaksen, Skjellprøvene av pukkellaksen leveres inn via skjellprøveprogrammet for laks og sjøørret som pågår i vassdraget (Laksekontoret og kortselgene), eller sendes direkte til: NINA, Norsk institutt for naturforskning v/ Gunnel Østborg, Postboks 5685 Torgarden 7485 Trondheim.
  • Skjellprøve kan også leveres oppsyn eller fellesforvalting.
  • KJENNETEGN: Pukkellaksen er en fremmed art som er uønsket!!! Pukkellaksen forekommer i to separate bestander, en bestand som gyter i partallsår og en som gyteri oddetallsår. Da det er oddetallsbestanden som er den mest tallrike er det ventet ett stort innsig avpukkellaks i 2021.Pukkellaksen kan kjennes igjen på de svarte flekkene på halefinnen (figur 1). En nygått pukkellakser sølvblank (figur 2) og kan forveksles med sjørøye. Senere på sommeren utvikler de gytedrakt hvor både hunnen og hannen har hvit underside og grå-grønlige sider. Hannen får en pukkel på ryggen og forlengede kjever når gytinga nærmer seg, og er lett kjennbar. De gyter i august.