Regnmålere

Fire private regnmålere som er i nedslagsfeltet til Verdalsvassdraget. Dataene nulles ut ved midnatt.

(kan bli oppdatert med flere)